Dit is de website van Stichting Dierenartsen zonder Grenzen-Nederland, stichting naar Nederlands recht. We hebben geen btw-nummer.

Adres

Veerstraat 17-1, 1075 SL, Amsterdam, Nederland
T +31 6 55625708
E coordinator@dierenartsenzondergrenzen.nl

KVK-nummer: 71964843

RSIN-nummer: 858920463

De bestuursleden van Dierenartsen zonder Grenzen-Nederland zijn:

David Speksnijder, voorzitter

Sarah Farrand, penningmeester

Janke Maat, secretaris

Eveline Mus, algemeen bestuurslid

Iris Geerts, algemeen bestuurslid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

De stichting heeft twee personen parttime in dienst, de coördinatoren. Het beloningsbeleid voor het personeel houdt de aanbevelingen van het “Salariskompas” als richtlijn aan.

Afwijzing van aansprakelijkheid

Dierenartsen zonder Grenzen is verantwoordelijk voor de inhoud van de website, die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld. De organisatie kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, fouten, weglatingen of resultaten die zouden kunnen ontstaan door het gebruik van de aangeboden informatie. Aan de inhoud van de website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

We kunnen geen sluitende garantie bieden over de accuraatheid, actualiteit, correctheid en volledigheid van de informatie. We kunnen de inhoud op elk moment aanpassen zonder voorafgaande mededeling aan de bezoeker of gebruiker.

Het gebruik van hyperlinks kan je van onze website naar andere sites leiden. Dierenartsen zonder Grenzen is niet verantwoordelijk voor het functioneren, het gebruik of de inhoud van deze andere websites.

Alle mogelijke geschillen en vorderingen vallen onder toepassing van het Nederlandse recht.