Cijfers en impact

Het is natuurlijk belangrijk om te weten waar je donatie heen gaat en wat er mee gedaan wordt. Transparantie hierover vinden wij als organisatie erg belangrijk. Daarom leggen wij hieronder graag uit wat wij met jullie donatie doen.

 

Impact

In 2018 is ons eerste project genaamd Participatory Action for Sustainable Animal Care and Livelihood Improvement Project (PASACLIP) opgezet. Het doel van het project is inkomsten en voedselzekerheid van kleinschalige veehouders te verhogen, door het verbeteren van diergezondheid en veterinaire services. Op die manier stijgt de dierlijke productie en verbeteren de leefomstandigheden. Dankzij jullie donatie zijn er ondertussen bij dit project:
 
0

diergezondheidswerkers opgeleid

0

boeren getraind

0

boeren bezocht

0

dieren geholpen

Wil je meer lezen over de impact die hier is gemaakt? Lees dan ons Activiteitenverslag 2019.

Cijfers

Transparantie over onze cijfers vinden wij erg belangrijk. In ons financieel verslag 2018-2019 kan je alle inkomsten en uitgaven vinden van 2018 en 2019. De statuten van de stichting vind je hier.  

In ons Beleidsplan 2021-2024 vind je onder andere een korte terugblik op de voorgaande jaren, de doelstellingen van de stichting en informatie over het vermogen en het bestuur. Ook lees je waar we ons de komende jaren op willen gaan richten.