Projecten

Dierenartsen Zonder Grenzen werkt samen met veehouders in Afrikaanse landen om een betere toekomst op te bouwen voor zichzelf en hun families. Dat begint met het gezond houden van de dieren. Ook helpen we mensen om alles om de veeteelt heen te verbeteren, zoals beheer van water en land, opleidingen, materialen en het beïnvloeden van beleid.

 

Met onze partnerorganisatie Dierenartsen Zonder Grenzen-België werken we nauw samen in onderstaande landen. Voor projecten die in eerste instantie door DZG-België zijn opgezet, stuurt de link je door naar hun website. DZG-NL richt zich momenteel voornamelijk op het verbeteren van welzijn van dier, mens en milieu in Malawi.

Malawi


In Malawi trainen we diergezondheidswerkers. Ze geven veehouders voorlichting over huisvesting, voeding, productie en behandelen zieke dieren. Ze monitoren dierziekten en rapporteren deze aan de overheid. Lees meer.

Burkina Faso


Er leven veel vluchtelingen uit Mali in kampen in Burkina Faso. Zij leggen extra druk op voedselbronnen. We verbeteren de lokale melkproductie, als maatregel tegen ondervoeding.  
Lees meer.

Burundi


In Burundi is niet genoeg landbouwgrond en voedsel voor het aantal mensen dat er woont. We geven in Ngozi een moestuin en geiten aan families. Door meer variatie in voeding kunnen ze ondervoeding tegengaan. Na een jaar geven de families jonge geiten door aan een andere familie.  
Lees meer.

DR Congo


In Congo geven we konijnen aan kwetsbare mensen. Konijnen kunnen zich snel voortplanten, zijn makkelijk te houden en te verkopen en zorgen voor een stabiel inkomen. De eerste nakomelingen worden aan een volgende familie doorgegeven. 
Lees meer.

Mali


In de buurt van Bamako helpen we vrouwen met pluimveeteelt. Door het verbeteren van de diergezondheid, productie en verkoop, stijgt de opbrengst van eieren en daarmee het inkomen van de vrouwen.
Lees meer.

Niger

In Niger zijn veel rondtrekkende veehouders. We verbeteren de diergezondheidszorg op het platteland. Dit doen we o.a. door een mobiel informatiesysteem op te zetten, waardoor veehouders snel toegang hebben tot informatie over bv. beschikbaarheid van water en gras. Lees meer.

Oeganda


In Karamoja ondersteunen we duurzaam beheer van natuurlijke bronnen. We geven geiten uit Kenia, die sterker zijn en meer melk geven. Diergezondheidswerkers worden getraind met moderne technieken als aanvulling op de traditionele geneeswijzen.  Lees meer.

Rwanda


In Rwanda verminderen we CO2-uitstoot door biogasinstallaties te bouwen. Koeienpoep wordt dan omgezet in warmte. Dan hoeven mensen geen brandhout te hakken om te koken, wat winst oplevert voor mens en milieu. 
Lees meer.

Tanzania


Vlakbij Arusha zetten we ons in voor landrechten tot graslanden voor rondtrekkende veehouders. Door klimaatverandering zijn er meer droge periodes. We stimuleren families om verschillende inkomensbronnen te ontwikkelen, zodat er ook tijdens droogtes voldoende voedsel is. 
Lees meer.

Samen werken we wereldwijd aan voedselzekerheid.
Met uw gift verbeteren we de toekomst van Afrikaanse families door hun kuddes gezond te houden.

Als de kudde ziek is, sterft het dorp

Als Afrikaanse veeboeren hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Jij kan hen helpen. Maak van de wereld een betere plek en geef Afrikaanse families een betere toekomst.

Ik doe een gift