De website van Dierenartsen Zonder Grenzen, inclusief alle teksten, foto’s, logo’s, opmaak en andere elementen die de site vormen, geniet bescherming krachtens het intellectuele eigendomsrecht van Dierenartsen Zonder Grenzen, evenals andere rechten zoals auteursrechten en merkenrecht.

Het is strikt verboden de website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, verspreiden, verkopen, verdelen, publiceren, aanpassen, vertalen, bewerken of gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dierenartsen Zonder Grenzen. Deze toestemming moet vergezeld gaan van een duidelijke bronvermelding. De bescherming van deze rechten strekt zich uit tot alle aspecten van de website.

Elke inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten zal leiden tot juridische stappen volgens de Nederlandse wetgeving betreffende de bescherming van intellectueel eigendom. Dierenartsen Zonder Grenzen behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik een gerechtelijke procedure te starten. Het doel van deze maatregelen is ervoor te zorgen dat de intellectuele eigendomsrechten van de organisatie worden gehandhaafd en gerespecteerd. Ze dienen ook als afschrikmiddel tegen ongeautoriseerd gebruik van de inhoud van de website, waarbij naleving van deze regels van cruciaal belang is.

Enkel het gebruik van teksten is toegestaan zonder voorafgaande toestemming, mits het de naam van Dierenartsen Zonder Grenzen niet op de een of andere manier kan schaden en mits het doel van dit gebruik niet in strijd is met de doelstellingen van Dierenartsen Zonder Grenzen. Alle teksten vallen onder eigendomsrecht van Dierenartsen Zonder Grenzen, dus een duidelijke bronvermelding is verplicht.

Bij misbruik kan Dierenartsen Zonder Grenzen juridische stappen ondernemen volgens de Nederlandse wet op intellectueel eigendom. Deze maatregelen zijn bedoeld om de rechten van Dierenartsen Zonder Grenzen te handhaven en dienen als afschrikmiddel tegen ongeoorloofd gebruik van de website-inhoud.

 

Eigendomsrecht