Jaarverslag 2022

Uncategorized

‘One Health’ is een samenwerkingsbenadering die gericht is op een gezonde en duurzame relatie tussen dieren, mensen en hun omgeving. Wij geloven erin dat dit van het grootste belang is voor het tot stand brengen van optimale gezondheidsomstandigheden voor iedereen.
We zetten ons in om meer bekendheid te verkrijgen in Nederland om samen meer positieve verandering teweeg te kunnen brengen in Afrika.

In 2022 hebben we ons vooral ingezet in Malawi.
Nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan, huidige samenwerkingen versterkt. We hebben projecten afgerond en nieuwe projecten gestart. Ook in ons team vonden een aantal wijzigingen plaats. In ons jaarverslag en financieel verslag lees je alles wat je wilt weten over Dierenartsen Zonder Grenzen Nederland.