Nieuw project: Livestock for Empowerment in Noord-Malawi!

Uncategorized

Ook in de coronacrisis blijft DzG zich inzetten voor een betere wereld onder het motto van ‘gezonde dieren, gezonde mensen, gezond milieu’! Zo zijn we momenteel, naast de acties waar we ons in Nederland zelf mee bezighouden, druk bezig met de fondsenwerving voor ons nieuwe project ‘Livestock for Empowerment’ (L4E).

Verbeterde productiviteit van vee, verbeterde positie voor vrouwen, jongeren en hun gezinnen

L4E zal, wanneer de benodigde fondsen binnen zijn, plaatsvinden in de Mzimba en Rumphi districten in Noord-Malawi. Om L4E te realiseren werken wij weer samen met lokale partners en overheden om ditmaal te werken aan een beter bestaan voor vrouwen, jongeren en natuurlijk de dieren in Malawi. Ook streven wij er opnieuw naar om een duurzaam project neer te zetten, waarbij we ervoor zorgen dat kleine boeren de kennis en (toegang tot) middelen hebben om in hun eigen levensonderhoud te blijven voorzien wanneer DzG zich richt op het volgende project.

Met L4E willen wij ervoor zorgen dat vrouwen en jongeren in Malawi meer capaciteiten krijgen om de productiviteit van hun vee op een duurzame en verantwoorde manier te verhogen en te verbeteren. Dit heeft een positief effect op hun financiële en maatschappelijke positie, en die verbetering is hard nodig. In Malawi is namelijk meer dan 85% van de bevolking voor hun levensonderhoud afhankelijk van kleinschalige landbouw en vanwege landdegradatie en klimaatverandering wordt deze sector hard geraakt. Dit vergroot de armoede en de voedselonzekerheid, die helaas al een groot probleem zijn in het land. Voor vrouwen en jongeren zijn de risico’s nog groter, omdat zij vaak al de mogelijkheden missen om zichzelf te onderhouden en te ontwikkelen. Daarnaast zijn positieve impulsen in de landbouw hard nodig om te voorkomen dat kleine boeren hun toevlucht zoeken in schadelijke sectoren zoals stroperij en het verkopen van brandhout.

Doelstellingen en activiteiten

Hoe willen wij deze verbetering gaan realiseren met L4E? Het startpunt van L4E is het verbeteren van de dierlijke productie. Dit gaat niet alleen gepaard met een betere verzorging van deze dieren, maar ook bevordert het de leefomstandigheden en economische zelfstandigheid van vrouwen, jongeren en hun families en hun toegang tot en controle over de opbrengst van het vee. Dit vergroot het jaarinkomen van een huishouden, verbetert de gezondheid en voedselzekerheid, ontwikkelt veerkracht tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering, geeft vrouwen en jongeren meer inspraak en versterkt de sociale, organisatorische en managementcapaciteiten van ondersteunde boerengroepen. Concreet houdt dit onder andere in dat de capaciteit van vrouwen en jongeren op het gebied van diergezondheid en productietechnieken wordt versterkt om de productie van dieren die ze houden te verbeteren. Ook worden boerengroepen opgericht en opgeleid die het startpunt zullen zijn voor de uitvoering van verschillende interventies. Daarnaast kunnen boeren een krediet krijgen om in hun vee te investeren en toegang te krijgen tot de diensten van diergezondheidswerkers in de gemeenschap om hun dieren te behandelen. Uiteindelijk is het project gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van 2.500 huishoudens, en heeft daarmee wel 12.500 direct begunstigden!

Steentje bijdragen?

Momenteel zijn wij druk bezig om het budget van L4E rond te krijgen om zo snel mogelijk van start te kunnen gaan met dit project. Het totale budget is 120.000 euro, we zijn al over de helft met onze fondsenwerving! We kunnen jouw hulp dus goed gebruiken. Doneer een bedrag naar keuze via onderstaande link en spread the word, de boerengezinnen in Noord-Malawi en hun vee zullen je zeer dankbaar zijn.

https://dierenartsenzondergrenzen.nl/doneer/

Meer weten over dit project of over het werk van DzG in het algemeen? Stuur dan een mailtje naar coordinator@dierenartsenzondergrenzen.nl of intern.dzg@gmail.com of benader ons via Facebook, Instagram of LinkedIn.