VSF International – One Health policy brief

Uncategorized

Als onderdeel van VSF International is Dierenartsen zonder Grenzen een groot voorstander van het principe van One Health. Dit principe gaat ervan uit dat het optimaliseren van welzijns- en gezondheidsomstandigheden zo moet gebeuren dat de onderlinge samenhang tussen mens, dier en milieu erkend en meegenomen wordt. Ook in het Globale Zuiden wordt dit principe nog niet genoeg toegepast, terwijl de implementatie ervan bewezen voordelen oplevert voor mens, dier en milieu en zelfs bijdraagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s).

Meer weten? Lees dan de policy brief over de implementatie van One Health in het Globale Zuiden.

De policy brief is opgesteld door VSF International.