Image

World Rabies Day

World Rabies Day is een internationale campagne, gecoördineerd door de Global Alliance for Rabies Control, een non-profit organisatie in Amerika en Groot-Brittannië. World Rabies Day wordt gehouden op 28 september, de sterfdag van Louis Pasteur die het eerste effectieve vaccin tegen rabiës ontwikkelde. Het doel van deze dag is om mensen bewust te maken van de impact van rabiës op mens en dier, om informatie en advies te verstrekken hoe de ziekte voorkomen kan worden en hoe je kan helpen om deze levensgevaarlijke ziekte uit te roeien.

Samenwerken is van groot belang in de bestrijding van het rabiësvirus, aangezien het een wereldwijd probleem is. De campagne bevordert bovendien de ‘one health’ aanpak in de preventie van rabiës, onderdeel van een wereldwijde strategie voor het uitbreiden van de interdisciplinaire samenwerking en communicatie in alle aspecten van de gezondheidszorg voor mens en dier.
Image
Het werk van de World Rabies Day campagne omvat het bevorderen van de betrokkenheid van de overheid bij preventie en monitoring van rabiës, het vergroten van de populatie gevaccineerde dieren en het verbeteren van de bewustwording hoe rabiës op alle niveaus in de samenleving kan worden bestreden. Daarnaast bevordert het de toepassing van een geïntegreerd model van ziektebestrijding, ‘de blauwdruk voor rabiës preventie’. World Rabies Day speelt een belangrijke rol in het pleiten voor een adequate preventie en controle van rabiës onder beleidsmakers, vooral in landen waar rabiës nog steeds wordt genegeerd.
World rabies day
Het werk van de World Rabies Day campagne omvat het bevorderen van de betrokkenheid van de overheid bij preventie en monitoring van rabiës, het vergroten van de populatie gevaccineerde dieren en het verbeteren van de bewustwording hoe rabiës op alle niveaus in de samenleving kan worden bestreden. Daarnaast bevordert het de toepassing van een geïntegreerd model van ziektebestrijding, ‘de blauwdruk voor rabiës preventie’. World Rabies Day speelt een belangrijke rol in het pleiten voor een adequate preventie en controle van rabiës onder beleidsmakers, vooral in landen waar rabiës nog steeds wordt genegeerd.