Image

World Rabies Day

World Rabies Day is een internationale campagne, gecoördineerd door de Global Alliance for Rabies Control, een non-profit organisatie in Amerika en Groot-Brittannië. World Rabies Day wordt gehouden op 28 september, de sterfdag van Louis Pasteur die het eerste effectieve vaccin tegen rabiës ontwikkelde. Het doel van deze dag is om mensen bewust te maken van de impact van rabiës op mens en dier, om informatie en advies te verstrekken hoe de ziekte voorkomen kan worden en hoe je kan helpen om deze levensgevaarlijke ziekte uit te roeien.

Samenwerken is van groot belang in de bestrijding van het rabiësvirus, aangezien het een wereldwijd probleem is. De campagne bevordert bovendien de ‘one health’ aanpak in de preventie van rabiës, onderdeel van een wereldwijde strategie voor het uitbreiden van de interdisciplinaire samenwerking en communicatie in alle aspecten van de gezondheidszorg voor mens en dier.
Image
World rabies day

The work that the World Rabies Day campaign does consists of furthering the involvement of the government when it comes to the prevention and monitoring of rabies, expanding the population of vaccinated animals and improving the awareness of the impact this disease has on our society. Next to this, it promotes the implementation of an integrated model of disease control, 'the blueprint of rabies prevention'. World Rabies Day plays a big part in the appeal for adequate prevention and control of rabies to policymakers, especially in countries where rabies is still called a "neglected tropical disease".