Nalaten aan het goede doel

Uncategorized

Wist u dat u uw nalatenschap aan een goed doel kunt schenken? Dit doel hoeft er, als zij over een ANBI-status beschikken, geen erfbelasting over te betalen. U kunt uw idealen dus steunen met 100% van uw erfenis. Ook kunt u er in het testament voor kiezen om een deel na te laten aan erfgenamen en een deel aan een goed doel. Omdat wij u graag voorzien van meer informatie over dit ingewikkelde onderwerp hebben wij onze website aangevuld met een nalatenschappen pagina. Daarnaast kunt u meer informatie vinden in onze brochure.

In dit nieuwsbericht kunt u meer lezen over:
– Waar moet u aan denken bij het opstellen van een testament?
– Stappen naar uw testament.

Ria laat na aan een goed doel omdat ze dan zelfs na haar overlijden haar idealen kan laten voortleven

Waar moet u aan denken bij het opstellen van een testament?

Voor veel mensen is het geen fijn idee om na te denken over het opstellen van een testament. Desondanks is dit belangrijk om te doen als u duidelijk voor ogen heeft aan wie u welk deel van uw erfenis wil nalaten. Ook kan het voor u een mooi idee zijn om, zelfs als u er niet meer bent, te kunnen bijdragen aan een doel dat u een warm hart toedraagt en uw idealen te laten voortleven. Denk daarom eerst na over de mensen en idealen die voor u het meest belangrijk zijn. Aan de hand van deze wensen kunt u uw testament vormgeven. Ga de juridische status van uw relatie met uw eventuele partner en familieleden na. Of iemand volgens de wet erfgenaam is, hangt namelijk af van de relatie tot de overledene. De wet kent vier groepen erfgenamen: 

• Partner, kinderen en hun afstammelingen. 

• Ouders, broers, zussen en afstammelingen. 

• Grootouders met hun (klein)kinderen, ooms, tantes, neven, nichten. 

• Overgrootouders en hun afstammelingen. 

Als er in geen van de groepen erfgenamen zijn, dan gaat de nalatenschap naar de Staat.

Stappen naar uw testament 

  1. Maak een afspraak met een notaris bij u in de buurt. Als u contact opneemt met een notaris, vraag dan hoe u zich het beste kunt voorbereiden op uw eerste afspraak. Zo zorgt u dat u op de afspraak alle benodigde documenten bij u heeft en vast over uw wensen hebt nagedacht. 
  2. Tijdens de afspraak met de notaris bespreekt u uw situatie en uw wensen. De notaris neemt deze met u door en geeft u passend advies. 
  3. Vervolgens vertaalt de notaris uw wensen naar juridische bepalingen, die hij of zij vastlegt in een eerste versie van uw testament.
  4. Deze voorlopige versie krijgt u dan thuis gestuurd. U maakt een tweede afspraak met de notaris om wijzigingen aan te brengen of uw testament in een officiële versie vast te laten leggen.
  5. De notaris controleert met u of u de inhoud en consequenties goed begrijpt. Let op dat de notaris moet kunnen vaststellen dat u wilsbekwaam bent. Als de notaris hieraan twijfelt, bijvoorbeeld vanwege een geestelijke beperking of dementie, dan kan hij of zij geen testament voor u opmaken. 
  6. Als de notaris vaststelt dat u wilsbekwaam bent en de gevolgen van uw testament begrijpt en accepteert, zet u beiden een handtekening onder het document. Vanaf dat moment is uw testament officieel. 
  7. De notaris zorgt ervoor dat uw testament wordt ingeschreven in het Centraal Testamentenregister. 
  8. U krijgt een kopie van uw testament mee naar huis. Het origineel bewaart de notaris in een kluis. Uw testament treedt in werking als u overlijdt.

Wij hopen dat deze informatie nuttig was voor u en een duidelijk overzicht biedt van hoe u uw gewenste testament kunt laten opstellen.