Image

World Rabies Day

World Rabies Day is een internationale campagne, gecoördineerd door de Global Alliance for Rabies Control, een non-profit organisatie in Amerika en Groot-Brittannië. World Rabies Day wordt gehouden op 28 september, de sterfdag van Louis Pasteur die het eerste effectieve vaccin tegen rabiës ontwikkelde. Het doel van deze dag is om mensen bewust te maken van de impact van rabiës op mens en dier, om informatie en advies te verstrekken hoe de ziekte voorkomen kan worden en hoe je kan helpen om deze levensgevaarlijke ziekte uit te roeien.

Dierenartsen Zonder Grenzen Student

Op World Rabies Day heeft Dierenartsen Zonder Grenzen Student vegan wraps verkocht aan studenten van de faculteit diergeneeskunde Utrecht. Het geld dat werd opgehaald tijdens deze verkoop, gaat naar het rabiës vaccinatie project in Malawi.

Datum: 28 september 2023
Locatie: faculteit diergeneeskunde Utrecht

Samenwerken voor rabiës preventie

Samenwerken is van groot belang in de bestrijding van het rabiësvirus, aangezien het een wereldwijd probleem is. De campagne bevordert bovendien de ‘one health’ aanpak in de preventie van rabiës, onderdeel van een wereldwijde strategie voor het uitbreiden van de interdisciplinaire samenwerking en communicatie in alle aspecten van de gezondheidszorg voor mens en dier.

Image
World rabies day

World Rabies Day draagt bij aan het betrekken van overheden en beleidsmakers bij de preventie en monitoring van rabies, het vergroten van het aantal gevaccineerde dieren, en het verbeteren van het bewustzijn van de impact die de ziekte heeft op onze samenleving. Daarnaast promoot World Rabies Day de implementatie van een geïntegreerd model voor ziektebestrijding, 'the blueprint of rabies prevention'.