Livestock For Empowerment

Met dit project willen wij mensen in Mzimba en Rumphi, districten in Noord-Malawi, helpen met het creëren van een verbeterde productiviteit van vee en een verbeterde positie voor vrouwen, jongeren en hun gezinnen.

Doneer
Image
Image

Het doel van dit project

 

Met L4E willen wij ervoor zorgen dat vrouwen en jongeren in Malawi meer capaciteiten krijgen om de productiviteit van hun vee op een duurzame en verantwoorde manier te verhogen en te verbeteren. Dit heeft een positief effect op hun financiële en maatschappelijke positie, en die verbetering is hard nodig. In Malawi is namelijk meer dan 85% van de bevolking voor hun levensonderhoud afhankelijk van kleinschalige landbouw en vanwege landdegradatie en klimaatverandering wordt deze sector hard geraakt. Dit vergroot de armoede en de voedselonzekerheid, die helaas al een groot probleem zijn in het land. Voor vrouwen en jongeren zijn de risico’s nog groter, omdat zij vaak al de mogelijkheden missen om zichzelf te onderhouden en te ontwikkelen. Daarnaast zijn positieve impulsen in de landbouw hard nodig om te voorkomen dat kleine boeren hun toevlucht zoeken in schadelijke sectoren zoals stroperij en het verkopen van brandhout.


Hoe willen wij deze verbetering gaan realiseren met L4E?

 

Uiteindelijk is het project gericht op het verbeteren van de leefomstandigheden van 2.500 huishoudens, en heeft daarmee wel 12.500 directe begunstigden!

Het startpunt van L4E is het verbeteren van de dierlijke productie. Dit gaat niet alleen gepaard met een betere verzorging van deze dieren, maar bevordert de leefomstandigheden en economische zelfstandigheid van vrouwen, jongeren en hun families en hun toegang tot en controle over de opbrengst van het vee.

Dit vergroot het jaarinkomen van een huishouden, verbetert de gezondheid en voedselzekerheid. Hiernaast wordt de veerkracht ontwikkelt veerkracht tegen de negatieve gevolgen van klimaatverandering, geeft het vrouwen en jongeren meer inspraak en versterkt de sociale, organisatorische en managementcapaciteiten van ondersteunde boerengroepen.

Concreet houdt dit onder andere in dat de capaciteit van vrouwen en jongeren op het gebied van diergezondheid en productietechnieken wordt versterkt om de productie van dieren die ze houden te verbeteren. Ook worden boerengroepen opgericht en opgeleid die het startpunt zullen zijn voor de uitvoering van verschillende interventies. Daarnaast kunnen boeren een krediet krijgen om in hun vee te investeren en toegang te krijgen tot de diensten van diergezondheidswerkers in de gemeenschap om hun dieren te behandelen.

Image

L4E zal plaatsvinden in de Mzimba en Rumphi districten in Noord-Malawi. Om het project te realiseren werken wij samen met lokale partners en overheden.

Wij streven ernaar om een duurzaam project neer te zetten, waarbij we ervoor zorgen dat kleine boeren de kennis en (toegang tot) middelen hebben om in hun eigen levensonderhoud te blijven voorzien wanneer DZG zich richt op het volgende project.

Steentje bijdragen?

We kunnen jouw hulp goed gebruiken. Doneer een bedrag naar keuze via de onderstaande link en zeg het voort! De boerengezinnen in Noord-Malawi en hun vee zullen je zeer dankbaar zijn.

Doneer
Vragen? Stuur dan een mailtje naar coordinator@dierenartsenzondergrenzen.nl of intern.dzg@gmail.com of benader ons via Facebook, Instagram of LinkedIn.
Image

Als de kudde ziek is, sterft het dorp

Als Afrikaanse veeboeren hun kudde verliezen door ziekte, droogte of conflict, verliezen ze alles: hun trots, cultuur, spaargeld en voedsel. Jij kan hen helpen. Maak van de wereld een betere plek en geef Afrikaanse families een betere toekomst.

Ik doe een gift