Veehouderij en klimaatverandering

Uncategorized

veehouderij en klimaatverandering

Zoals velen weten zetten wij van Dierenartsen Zonder Grenzen Nederland ons onder andere in voor de samenleving in Malawi en hun veehouderij. Het is dan ook begrijpelijk voor dat de vraag of ‘vee houden niet slecht is voor de planeet?’ speelt. PASTRES (Pastoralism, Uncertainty and Resilience: Global Lessons from the Margins) is een onderzoeksprogramma dat van pastoralisten wil leren over het inspelen op onzekerheid en veerkracht, met lessen voor mondiale uitdagingen, zoals bijvoorbeeld klimaatverandering (en daarbij de impact van veehouderij). Zij hebben een rapport gelanceerd dat voor allen inzichtelijk is en de het volgende bericht als kern heeft: “Het beeld van de effecten van vee op de klimaatverandering is vertekend door veronderstellingen die gericht zijn op intensieve landbouw in rijke landen. In dit nieuwe rapport worden nieuwe manieren voorgesteld om het bewijsmateriaal te analyseren en veehouders te betrekken bij het debat over de toekomst van voedsel”. Dit sluit natuurlijk aan bij ons werk in Malawi, met in het speciaal ons project Livestock 4 Empowerment. Ben je geïnteresseerd in dit rapport? Klik hier om het te lezen of kijk op de website van PASTRES ( www.pastres.org ) voor meer informatie.