Image

Voor veel Afrikaanse families is een geit een belangrijk dier. De dieren geven melk om te drinken en mest om landbouwgrond vruchtbaar te maken. Geiten kunnen jaarlijks lammetjes krijgen. Deze kunnen op hun plaats weer voor meer voeding zorgen. Met de verkoop van geiten komt geld vrij voor onderwijs, medische zorg en kleding.

In veel gebieden in Malawi is familiale veeteelt van levensbelang om voor voeding en inkomen te zorgen. Wij delen geiten uit en geven trainingen in de verzorging ervan om gezinnen in Malawi hierin te ondersteunen!

Ik geef een geit