Terugblik 2023

Blog

David Speksnijder

In deze blog blikt onze voorzitter, David Speksnijder, terug op 2023. Wat was zijn beleving van het jaar voor zichzelf en voor Dierenartsen Zonder Grenzen? Lees het hieronder!

“Beste Lezer

Het jaar 2023 kenmerkte zich voor mij als een intens jaar. Dit was het eerste volledige jaar zonder Corona maatregelen en het lijkt wel alsof de wereld harder draait dan ooit tevoren. Alsof we iets in te halen hebben. Vele records werden gebroken, waarvan de weerrecords misschien wel het meest voelbaar en zichtbaar waren. Onze achtertuin veranderde bij tijd en wijlen in een moeras. We kunnen er alles van vinden en denken, maar feit is dat wij in onze Westerse samenleving vooralsnog voldoende mogelijkheden hebben om de effecten van de veranderende klimaatcondities te minimaliseren, zowel fysiek als financieel. Mogelijkheden die veel mensen in heel veel Afrikaanse landen veel minder of niet hebben. Een droogte of overstroming kan daar desastreus uitpakken, niet in de laatste plaats omdat mensen dan soms letterlijk alles kwijt zijn en er geen verzekering is die uitkeert.

Daarnaast werden mijn collega’s en ikzelf als dierenartsen in de nazomer van 2023 geconfronteerd met een heftige uitbraak van een (voorheen toch voornamelijk) tropische dierziekte: het Blauwtongvirus. In ons praktijkgebied heeft dit virus een ware slachting aangericht onder vooral de schapen, maar ook veel koeien zijn de dans niet ontsprongen. Als dierenartsen waren we machteloos. Veel meer dan pijnstilling geven aan de dieren, uitzichtloos lijden voor dieren te beëindigen en heel veel mentale steun te geven aan diereigenaren konden we niet. In sommige gevallen hebben mensen de helft van hun dieren verloren. Deze uitbraak heeft mij wel weer doen beseffen hoe kwetsbaar je als veehouder/dierhouder kunt zijn, zelfs in een land als Nederland waar we met enorm goede monitoringssystemen en andere maatregelen heel veel dierziekten goed kunnen beheersen. In veel landen in Afrika is dit minder het geval. Hoewel in Nederland (nog) nauwelijks tot geen financiële compensatie beschikbaar is voor getroffen veehouders en het mentale leed hoog is, zal het niet zo zijn dat hierdoor mensen geen eten hebben of hun kinderen niet meer naar school kunnen sturen. Hoe anders is dit in veel landen waar mensen geen spaarpotje op de bank hebben en direct afhankelijk zijn van de productie en opbrengsten van hun veestapel en gewassen en waar zoönosen een veel grotere impact hebben op de gezondheid van de mensen. Als daar dieren ziek worden of sterven, zal dit direct effect hebben op het welzijn en de gezondheid van de mensen. Ik denk dat dit het is wat ons allen motiveert om ons in te zetten voor Dierenartsen Zonder Grenzen. Proberen vanuit onze expertise ons steentje bij te dragen aan een beter welzijn en gezondheid van mensen, dieren en de planeet.

We zijn trots op de uitbreiding en voortzetting van onze succesvolle vaccinatiecampagne tegen hondsdolheid in Malawi. Inmiddels zijn 41.364 honden gevaccineerd. Daarnaast wil ik graag alle lof uitspreken naar alle activiteiten die zijn ontplooid door sympathisanten van DZG-NL om fondsen te werven voor onze projecten. Van crowdfundingsacties tot aan een sponsorloop, het blijft bijzonder hoeveel mensen ons werk een warm hart toedragen!

Daarnaast zouden onze prestaties van afgelopen jaar niet mogelijk zijn geweest zonder de inzet van onze partners en de trouwe steun van onze donoren. Wij danken u hiervoor van harte!”

– David Speksnijder Voorzitter Dierenartsen Zonder Grenzen Nederland Utrecht, februari 2024