Terugblik pastoralisten filmfestival

Uncategorized

Filmfestival pastoralisten

Op 19 maart 2024 was het zo ver! In samenwerking met Wageningen Universiteit mochten wij jullie meenemen in de wereld van pastoralisme. Wij zijn erg blij met de opkomst en de belangstelling die is getoond door jullie voor het onderwerp pastoralisme. In deze blog is een aftermovie en afbeeldingen te zien, want beelden zeggen meer dan duizend woorden!

De avond zag er als volgt uit:
19:00 Opening door Simone Vuijk (coördinator Dierenartsen Zonder Grenzen – Nederland)
19:15 Start films
20:00 After talk en discussie met diverse sprekers van Wageningen Universiteit
20:30 Einde programma
20:30 – 21:30 Napraten en gratis drankje in Club Novum

Getoonde films
Cowherds of the Savannah: Ontdek de Karamojong, een gemeenschap van herders in het noordoosten van Oeganda, die zorg dragen voor hun land en vee. Deze film illustreert hoe de Karamojong-herders slim omgaan met het grillige landschap, zelfs de droogste plantenvezels benuttend voor vlees en melkproductie. Ondertussen staan ze voor de uitdaging van frequente dierziekte-uitbraken en conflicten tussen stammen in de regio.

Goat Breakfast: Verken het gebied rond Mount Meru in Tanzania, dat steeds vaker wordt getroffen door droogte. Ontmoet Paulo, een Maasai-herder, die inventieve manieren bedenkt om zijn gezin te voeden. ’s Ochtends gaat hij op zoek naar voedsel voor zijn geiten, zodat ze melk kunnen produceren voor hun eigen jongen en voor Paulo’s jonge zoon.

Wil je een idee krijgen van de films? Bekijk hier de trailer: https://www.pastoralistfilmfestival.com/

Aftermovie
Onder deze video lees je meer over pastoralisme en de mensen die hebben bijgedragen aan het filmfestival. Daarnaast geeft deze aftermovie je een goede indruk van het festival zelf!

Wat houdt pastoralisme in?
Pastoralisme betreft een veeteeltpraktijk waarbij herders hun gedomesticeerde dieren, zoals koeien, geiten, schapen, kamelen en andere, laten grazen op natuurlijke graslanden of weiden. Deze levensstijl staat vaak in verband met nomadische of semi-nomadische tradities, waarbij herders met hun kuddes rondtrekken op zoek naar geschikt voedsel voor hun dieren.

Deze vorm van veeteelt komt wereldwijd in diverse vormen voor, met name in regio’s waar milieuomstandigheden zoals droogte, arme bodems, extreme temperaturen of watergebrek het verbouwen van gewassen bemoeilijken of zelfs onmogelijk maken. Omdat ze opereren in zulke uitdagende omgevingen, zijn pastorale gemeenschappen erg kwetsbaar voor de effecten van klimaatverandering. Niettemin blijft het pastorale leven een gangbare praktijk in verschillende landen, waaronder Oeganda en Tanzania.

Organisatie, panelleden en spreker
Lisanne Slotboom (rechts op de afbeelding) is de persoon die zich volledig heeft ingezet voor het organiseren van dit filmfestival. Lisanne is een half jaar communicatie stagiaire geweest bij Dierenartsen Zonder Grenzen en heeft veel (bijna alle) verantwoordelijkheden voor de organisatie op zich genomen. Erg trots zijn we op het resultaat. Daarom bij deze in het bijzonder: Lisanne bedankt!

Met dank aan het discussiepanel kon antwoord worden gegeven op vragen omtrent pastoralisme met de juiste expertise. Zo waren Dominic van Asseldonk (midden op de afbeelding), een student die recent zijn onderzoek heeft uitgevoerd onder pastoralisten, en Achiba Gargule (links van Dominic) die zelf een pastoralist en onderzoeker is erg waardevolle panelleden. Bedankt voor jullie aanwezigheid en deelname!

Lotje de Vries (links op de afbeelding) heeft de rol van moderator op zich genomen voor het filmfestival. Dankjewel voor je aanwezigheid en enthousiasme tijdens het filmfestival en we hopen dat je er de volgende keer weer bij bent!

Ten slotte heeft Simone Vuijk (rechts van Dominic), onze eigen coördinator, het filmfestival geopend met een verhaal over Dierenartsen Zonder Grenzen en pastoralisme. Simone, dankjewel voor je presentatie en mooie verhaal over onze organisatie.

Allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid en bijdrage en tot de volgende keer!

Beelden zeggen meer dan duizend woorden