Diergeneeskundestudenten komen graag eens lang om iets te vertellen over diergeneeskunde.

Gastlessen

De educatiecommissie is opgericht om jonge mensen te informeren over mens, dier en milieu in ontwikkelingslanden. Wij willen onder andere graag bewustzijn creëren over dierenwelzijn and duurzaamheid, aangezien dit steeds meer opkomende, belangrijke onderwerpen in onze huidige maatschappij zijn. Daarnaast zouden we het bewustzijn over het belang van veehouderij and diergeneeskunde in zowel Nederland als Afrika willen vergroten.

Ons doel

Dieren vormen een belangrijke voedselbron, maar spelen ook een grote rol in ons leven als gezelschapsdier. Het is des te belangrijker om te beseffen dat de gezondheid van dieren niet alleen fijn is voor het dier, maar ook fijn voor de mens in het kader van volksgezondheid. Het woord “One Health” vormt hierbij een sleutelbegrip: gezonde dieren, gezonde mensen en een gezonde planeet.

Om deze doelen te bereiken hebben wij een les ontwikkeld die inzoomt op de omstandigheden als dierenarts in Afrika. We gaan het hebben over vraagstukken zoals: Wat is voor een dierenarts in Afrika anders dan voor een dierenarts in Nederland? Waarom is een dierenarts ook van belang wanneer we het hebben over de gezondheid van mensen?

 
Image
ImageGastles over dieren voor basisscholen

Over de lessen

Naast theorie zitten er ook praktische onderdelen in de les, zoals organen puzzelen, verband leggen en luisteren met een stethoscoop.

Deze les is op dit moment bestemd voor basisschoolleerlingen, maar in de toekomst willen wij dit graag gaan uitbreiden naar hoger onderwijs. De duur van de les is aan te passen, maar de les zal gemiddeld 1 à 2 uur in beslag nemen.

Wij staan daarnaast ook altijd open voor andere lesaanvragen over onderwerpen die te maken hebben met Dierenartsen Zonder Grenzen!

Contact

Op dit moment bieden wij gratis gastlessen aan. Interesse?

Voor meer informatie kun je mailen naar:
educatiedzg@gmail.com