Privacyverklaring Stichting Dierenartsen zonder Grenzen

Dierenartsen zonder Grenzen draagt grote zorg voor goede beveiliging en zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens. Hierbij houden wij ons aan de voorwaarden gesteld in de Europese privacywet, beter bekend als de ‘General Data Protection Regulation’ (GDPR) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Mocht u na het lezen van onderstaande informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met de coördinator via coordinator@dierenartsenzondergrenzen.nl. Bij Dierenartsen zonder Grenzen staat Sarah Farrand (coördinator) aangeschreven als functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

Met welk doel verwerkt Dierenartsen zonder Grenzen uw gegevens?
Dierenartsen zonder Grenzen verwerkt uw (persoons)gegevens voor de volgende doelen:

  • Het versturen van service gerelateerde berichten
  • Fondsenwerving
  • Het verwerken van de betaling wanneer u een donatie doet
  • Het vrijgeven van Capita Selecta punten (voor studenten Diergeneeskunde)
  • Er worden voor de Vaccinate 4 Africa gegevens verzameld en gebruikt om contact te onderhouden met de deelnemende praktijken, promotiematerialen en versturen en huisdiereigenaren te wijzen op de deelname van praktijken. 

What data do we collect?
Personal data
Wanneer iemand zich aanmeldt als donateur van Dierenartsen zonder Grenzen, dienen in ieder geval de volgende persoonsgegevens verplicht doorgegeven te worden:

  • Name
  • E-mail address
  • Address
  • Account number (IBAN)

Deze gegevens worden gebruikt voor onze donateursadministratie en het incasseren van de donatie.
Daarnaast is er een optie om op de hoogte gesteld te worden van Dierenartsen zonder Grenzen door middel van een digitale nieuwsbrief. In dat geval worden bovenstaande gegevens ook gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief.

Registration activities
Wanneer iemand aanwezig is bij een activiteit, georganiseerd door Dierenartsen zonder Grenzen, worden wederom (een aantal van) bovengenoemde gegevens verzameld. De naam en voorletters, het aanvangsjaar van de studie diergeneeskunde, de geboortedatum en het collegekaartnummer worden genoteerd. Dit is ten eerste voor het overzicht van het aantal donateurs die gekomen zijn en ten tweede voor het toekennen van de Capita Selecta punten. Dit zijn punten die studenten Diergeneeskunde kunnen verzamelen om een certificaat te bemachtigen, waardoor duidelijk wordt dat hij/zij actief is geweest buiten de studie om.

Voor de Vaccinatie 4 Africa worden de volgende gegevens verzameld: naam, contactpersoon, emailadres, telefoonnummer, adres praktijk, aantal vestigingen.

Who can access your data?
Dierenartsen zonder Grenzen
Dierenartsen zonder Grenzen heeft toegang tot alle ingevoerde persoonsgegevens om een goed overzicht te houden van de donateurs, het uitvoeren van incasso’s, het benaderen van personen voor commissies, registratie voor activiteiten en het versturen van service gerelateerde berichten.

Committees
Commissies onder Dierenartsen zonder Grenzen kunnen op aanvraag en met goedkeuring van Dierenartsen zonder Grenzen toegang krijgen tot noodzakelijke gegevens.

Mailchimp
Dierenartsen zonder Grenzen maakt gebruik van ‘Mailchimp’ om de nieuwsbrief en andere mails te versturen. Daarnaast importeert Dierenartsen zonder Grenzen de e-mailadressen in Mailchimp om de gegevens kloppend te houden.

Website
Op de website van Dierenartsen zonder Grenzen worden zo nu en dan foto’s van activiteiten geplaatst. Deze foto’s zijn te bekijken door iedereen die de site bezoekt. Mocht u bezwaar hebben over een geplaatste foto, neem dan contact op met coordinator@dierenartsenzondergrenzen.nl. We take the protection of your data very seriously. Our site is hosted at bHosted and uses a reliable SSL certificate from Let’s encrypt.

Google
Dierenartsen zonder Grenzen maakt gebruik van Google (G-mail) om e-mails te versturen.

Social media
Dierenartsen zonder Grenzen maakt gebruik van de volgende social media: Facebook, Instagram en Linked-In. Hier wordt gebruik van gemaakt ter promotie van activiteiten en voor overig nieuws. Alle facebookgebruikers kunnen uitgenodigd worden voor evenementen. Deelname aan deze media is geheel vrijwillig.

Third party websites
www.dierenartsenzondergrenzen.nl may contain links to third-party websites, which may have different privacy policies. We are not responsible for the activities and practices that take place on these websites. We encourage you to read the privacy statements of those sites.

How long do we store your data?
Wanneer een donateur zich uitschrijft, zullen alle gegevens van de oud-donateur bewaard worden, tenzij de oud-donateur bezwaar maakt. Deze gegevens kunnen wij gebruiken om de oud-donateur uit te nodigen voor activiteiten van Dierenartsen zonder Grenzen in de toekomst.

What are your rights?
Dierenartsen zonder Grenzen verwerkt uw persoonsgegevens alleen op basis van uw toestemming. Door bij het registreren actief akkoord te gaan met de verwerking van persoonsgegevens geeft u toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens door Dierenartsen zonder Grenzen zoals omschreven in deze privacyverklaring. Uiteraard kunt u uw toestemming altijd intrekken. Wij verwijderen dan uw gegevens.

Viewing your data
You have the right to access your personal data. You can ask us which of your personal data is registered and for what purposes it is used. You can request this by sending an e-mail to coordinator@dierenartsenzondergrenzen.nl.

Rectification of your data
You have the right to have your personal data corrected, should it become apparent that our records are not or no longer correct. This also applies if data needs to be added or modified. Corrections can be made by mailing to coordinator@dierenartsenzondergrenzen.nl.

Right to be forgotten
Volgens de nieuwe AVG heeft ieder persoon het recht om vergeten te worden. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze systemen. Uw eventuele donateurschap zal per direct beëindigd worden, tenzij er nog betalingen van u open staan.

Right to object
You have the right to object to the processing of your personal data. We will process your objection, provided with well-founded justification, and reply to you as soon as possible.

Right to data transfer
You have the right to portability of your personal data. We may make your personal data available for you to reuse.

Questions?
If you have any questions or comments about our privacy statement, please contact coordinator@dierenartsenzondergrenzen.nl. Here you can also ask questions about inspection, rectification, objection and deletion of your data.

Changes
Dierenartsen zonder Grenzen kan wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring. We adviseren u daarom deze privacyverklaring periodiek te controleren op eventuele wijzigingen.